W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości .

Data uchwały:
2008-02-07

Numer uchwały:
XIII/ 77 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od
roku podatkowego 2008.