W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.

Data uchwały:
2008-02-07

Numer uchwały:
XIII/ 70 /2008

Podjęta przez:
Radę gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia