W sprawie:
zmian w budzecie gminy na 2007 rok

Data uchwały:
2007-12-20

Numer uchwały:
XII 65 2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia