W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Włodowa i Brzydowo w Gminie Świątki

Data uchwały:
2007-11-29

Numer uchwały:
XI/55/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia