W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Świątki

Data uchwały:
2007-11-29

Numer uchwały:
XI/ 53 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2008. oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.