W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Data uchwały:
2007-11-29

Numer uchwały:
XI 52 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.