W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Data uchwały:
2007-11-29

Numer uchwały:
XI/ 51 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.