W sprawie:
przyjęcia uchwały Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gminy.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
X/ 49 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia