W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 roku

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
X 47 2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia