W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Włodowo w Gminie Świątki

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
X /44/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia