W sprawie:
zmiany w budzecie gminy na 2007 rok

Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX/36/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia