W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
X/ 40 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia