STANOWISKO

RADY GMINY ŚWIĄTKI

podjęte na VIII Sesji w dniu 17 maja 2007 roku

dotyczące  zbycia  działek stanowiących

własność komunalną Gminy Świątki