W sprawie:
poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2007-04-25

Numer uchwały:
VII / 31 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.