W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach za 2006 rok oraz wykazu potrzeb z zakresie pomocy społecznej

Data uchwały:
2007-03-29

Numer uchwały:
Nr VI/ 27 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia