W sprawie:
regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Świątki.

Data uchwały:
2007-03-29

Numer uchwały:
VI/ 26 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2007 roku.