W sprawie:
ustalenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Świątki.

Data uchwały:
2007-03-29

Numer uchwały:
VI/ 24 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia