W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

Data uchwały:
2007-03-29

Numer uchwały:
VI/ 22 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia