W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi
w 2007 roku.


Data uchwały:
2007-02-16

Numer uchwały:
IV/ 15 /2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia