W sprawie:
zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy


Data uchwały:
2007-02-16

Numer uchwały:
Nr IV/ 14 /2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia