W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX 35 2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała obowiązuje po upływie dni 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.