W sprawie:
podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
III/ 12 /2006

Podjęta przez:
Rady Gminy Świątki

Uchwała wchodzi w życie:
od 1 stycznia 2007 roku Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego