W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2007 rok.

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
III /11/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Świątki

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega
ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Świątkach.