W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
III/ 10 /2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Świątki

Uchwała wchodzi w życie:
od 1 stycznia 2007 roku.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego