W sprawie:
podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Data uchwały:
2006-12-29

Numer uchwały:
III/ 9 /2006

Podjęta przez:
Radę Gminy Świąti

Uchwała wchodzi w życie:
od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Woj. Warmińsko-Mazurskiego