Wnioski do stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Pobrane ze strony internetowej Powiatu Olsztyńskiego http://www.powiat-olsztynski.pl/


Termion składania wniosków do 30 września 2005r.
Regulamion uchwalony zostanie około 21 września 2005 roku