Informuję, że zgodnie z najnowszymi zmianami z dnia 29 grudnia 2004r. do ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) o systemie oświaty istnieje możliwość ubiegania się przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjum a także szkół ponadgimnazjalnych o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.