W sprawie:
zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2022

Data uchwały:
2022-05-11

Numer uchwały:
XLIII/364/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.