W sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Świątki do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii

Data uchwały:
2021-09-09

Numer uchwały:
XXXIV/279/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia