W sprawie:
ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki

Data uchwały:
2021-09-09

Numer uchwały:
XXXIV/278/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia