W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Świątki

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXXI/268/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia