W sprawie:
rozpatrzenia petycji

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXXI/267/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia