W sprawie:
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świątki

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXXI/266/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.