W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXXI/265/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Świątkach.