W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026


Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXIX/247/2021


Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia