W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXIX/246/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia