obrazek

Wójt Gminy Świątki informuje, że realizacja zadania pn.: „Dokumentacja techniczna inwestycji 0 budowa sieci wodociągowej kolonie: Kalisty-Kłobia-Kiewry” jest współfinansowane na podstawie umowy umorzenia pożyczki 00001/11/14122/GW-ZW/P z dnia 14.03.2016  r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi 47 900,00 zł. Wysokość dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi 24 000,00 zł.