Stosownie do przepisów aert.24 i. ust.2 ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oświadczenie złożono Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu