Odnowa centrum wsi Świątki poprzez: wymianę nawierzchni parkingów, chodnika i remont bramy wjazdowej oraz odnowa centrum wsi Skolity poprzez budowę chodnika” Inwestycja realizowana w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.


Koszt inwestycji: 185388,88 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 106800,00 zł zł


W ramach inwestycji wykonano:

  • remont parkingu oraz wjazdu do remizy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach,

  • remont parkingu oraz kamiennej bramy wjazdowej przy budynku, w którym znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świątkach oraz apteka,

  • remont ciągu pieszego prowadzącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach i Publicznego Gimnazjum w Świątkach,

  • wybudowano chodnik w miejscowości Skolity.

Inwestycja została zakończona w 2014 roku.