"Zmiana sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach" Inwestycja realizowana w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Koszt inwestycji: 202160,51 zł

Wnioskowana kwota pomocy:  64360,00 zł

W ramach zmiany sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej powstała świetlica wiejska o powierzchni użytkowej 71,10 m2. Dla celów publicznych wykorzystano budynek byłej hydroforni nie wykorzystywany od około 5 lat. W budynku powstało pomieszczenie świetlicy o powierzchni użytkowej 54,4m2 z zapleczem.

Inwestycja została zakończona w 2014 roku.