INFORMACJA

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

 

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji

 

wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

 

 

odbywać się będzie w Urzędzie Gminy w Świątkach

 

pokój Nr 17,   I piętro

 

codziennie w godzinach pracy Urzędu

od 700   do 1500

 

2 maja 2014 roku

 od godz.700   do godz. 1400

 

 

 

 

 

                                                             Wójt Gminy

 

                                                           mgr inż. Janusz Sypiański(-)