Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 106
Fax. (089) 616 98 22

Sławomir Kowalczyk - Kierownik tel. (089) 616 98 90, 616 98 83

obrazek

Iwona Orzechowska tel. (089) 616 98 83 w. 106


Do zadań wydziału należy:
1/ realizacja ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
2/ realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy Kodeks postępowania cywilnego,
3/ zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej zgonów na choroby zakaźne,
4/ realizacja zadań wynikających z ustawy o Ochronie przeciwpożarowej,
5/ wydawanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości mieszkańcom gminy.

Wydział czynny od poniedziałku do piątku

 w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00

Alicja Aponik tel. (089) 616 98 83 w. 112
ewidencja@swiatki.pl

 
Do zadań referatu należy:

  
W zakresie Spraw Obywatelskich:  
  1/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach
      osobistych,
  2/ prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
  3/ udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,
  4/ dokonywanie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek
      publicznych,
  5/ wydawanie pozwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne,
  6/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania
      bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7/ prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi,
  8/ wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
  9/ wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych,
10/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o policji,
11/ przygotowywanie wyborów ławników do sądów powszechnych oraz członków
      kolegium d/s wykroczeń.
12/ prace społecznie-użyteczne, stypendia

Oraz prowadzenie spraw:
  1/ wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
      mieszkaniowych:
      - sprawdzanie i przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe wraz z
        deklaracją o dodatkach,
      - przygotowywanie projektów decyzji o przyznanie lub odrzucenie przyznania  
        dodatku mieszkaniowego,
      - prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
      - sporządzanie wykazów, zestawień decyzji dla poszczególnych administratorów
        mieszkań,
      - sporządzanie zestawień dotyczących miesięcznych, kwartalnych i rocznych
        rozliczeń o przyznanych dodatkach mieszkaniowych.


Wydział czynny od poniedziałku do piątku

 w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00