Z dniem 1 stycznia 2010r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2009r. Nr 190, poz.1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych - Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

 

 

Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw dziennikustaw.gov.pl

Link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego monitorpolski.gov.pl

lub  http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp