Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83 w. 108
Fax. (089) 616 98 22

 • Piotr Grudzień tel. (089) 616 98 83 w.116
  Do zadań pracownika należy:
    1/ opracowywanie i prowadzenie stałej aktualizacji dokumentów obronnych i obrony
        cywilnej:
        - planu działania w obronie cywilnej,
        - planu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne,
        - ewidencji jednostek zmilitaryzowanych, przewidzianych do militaryzacji oraz
          pododdziałów ratowniczych i formacji obrony cywilnej,  
        - planu akcji kurierskiej,
        - dokumentacji materiałowej sprzętu obrony cywilnej,
    2/ organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z powołaniem i
        zapewnieniem sprawnego działania technicznych systemów obrony cywilnej,
    3/ udział i realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia działania systemu wczesnego
        wykrywania zagrożeń w czasie pokoju,
    4/ przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej oraz udzielania
        wszechstronnej pomocy w tym zakresie zakładom pracy,
    5/ organizowanie oraz prowadzenie szkolenia ludności i załóg zakładów pracy w
        zakresie powszechnej samoobrony,
    6/ udział w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez Szefa Obrony Cywilnej
        Kraju i Województwa,
    7/ udział w opiniowaniu przez Wójta wskazań lokalizacyjnych oraz zbieranie
        informacji o obiektach obrony cywilnej przeznaczonych do rozbiórki lub
        wyburzenia,
    8/ opracowywanie bilansu potrzeb sprzętu obrony cywilnej zgodnie z normami,
        składanie zapotrzebowań na brakujący sprzęt, 
    9/ nadzorowanie całokształtu gospodarki sprzętem obrony cywilnej na terenie
        gminy oraz stwarzanie optymalnych warunków jego przechowywania,
  10/ prowadzenie spraw związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych - akcja kurierska,
  11/ prowadzenie kancelarii tajnej.