Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83
fax. (089) 616 98 22

Martyna Schlegel -  tel. (089) 616 98 83

gmina@swiatki.com.pl

Do zadań wydziału należy:
1/ wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o działalności gospodarczej:
    - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
    - przygotowywanie decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
    - przygotowanie decyzji o zmianach dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
    - przygotowywanie decyzji o wykreślaniu z ewidencji działalności gospodarczej,
    - współudział z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
2/ przygotowywanie propozycji dotyczących określania dni i godzin otwierania i
    zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
    usługowych,  
3/ współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i związkami reprezentującymi
    podmioty lub inne instytucje gospodarcze, działającymi na terenie gminy,
4/ prowadzenie spraw określonych w Ustawie o warunkach wykonywania krajowego
    drogowego przewozu osób i usług transportowych, 
5/ prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i poboru podatku od środków
    transportowych,
6/ prowadzenie spraw wynikających z ustaw:
    - Ustawa o Państwowej Inspekcji Handlowej,
    - Prawo przewozowe,
    - Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Wydział czynny od poniedziałku do piątku

 w godz.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00

środa 7:00 - 18:00

piątek 7:00 - 12:00