W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Kalisty

Data uchwały:
2010-09-21

Numer uchwały:
XXXV/216/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie dni 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.