W sprawie:
rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Zbigniewa Wojciechowiczów na działalność Wójta Gminy

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIV/213/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia