W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Świątki

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIV/ 211 /2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy