W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIV/210 /2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia