W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Świątki w obrębie Konradowo , Worławki ,Jankowo i Kwiecewo

Data uchwały:
2010-03-30

Numer uchwały:
XXXII /202 /2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy